TIMMI Smart City

Älykkäässä kunnassa asuu
onnellisia kuntalaisia.
Meihin luottavat:

Uusimmat julkaisut

Se tunne, kun kaikki on hallinnassasi

Potilasvirran hallinta
Asiakasvirtojen hallinta
Tilojen hallinta
Tilojen hallinta
Työvuorojen hallinta
Työvuorojen hallinta
Raportoinnin hallinta
Raportoinnin hallinta

Me Timmi Softwarella kehitämme ohjelmistoja yksinkertaistaaksemme suomalaisten kuntien arkea. Asiakkaanamme on jo yli 40 suomalaista kuntaa ja kaupunkia. Suomen 30 suurimmasta julkishallinnon organisaatiota 24 luottavat apuumme. Huolehdimme, että asiakkaidemme päivittäinen työskentely sujuu vaivattomasti ilman murheita.

Olemme kehittäneet ohjelmistomme vastataksemme asiakkaidemme tarpeeseen. Ohjelmistomme integroituvat muihin järjestelmiin, minkä ansioista saat siirrettyä tietoa vaivattomasti toisesta järjestelmästä Timmiin ja päinvastoin. Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti saamamme palautteen pohjalta. Näin ohjelmistomme pysyvät aina ajan tasalla.

Timmi Quote mark
On ollut mukava kuulla palautteista, että TIMMI Tilavarausohjelmiston kautta varaaminen on selkeää ja helppoa.
Pasi Halme
Pääsuunnittelija
Lahden kaupunki
Timmi Quote mark
“Suurin osa kyselyyn vastanneista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tilojen varaamiseen TIMMI-ohjelmiston kautta. Ylipäätään varausjärjestelmään ollaan tyytyväisiä, mikä näkyy myös varausjärjestelmälle annetuissa arvosanoissa.”
Milla Porkka
Laatu- ja kehittämisasiantuntija
Kuopion kaupunki
Timmi Quote mark
“Kehittäminen tähtää viime kädessä siihen, että tilat olisivat mahdollisimman laajassa käytössä. Siihen liittyy se, että kuntalainen pystyy mahdollisimman helposti ja samasta paikasta varaamaan tiloja.”
Ville Miettinen
Liikunnansuunnittelija
Vantaan kaupunki
Timmi Quote mark
“Päädyimme virtaviivaistamaan palvelua ja siirtämään kaikki yhden Kotkan kaupungin hallintoalueen alle. Varaajankin näkökulmasta on selkeämpää, että on vain yksi hallintoalue.”
Eija Grönholm
digipalvelupäällikkö
Kotkan kaupunki
Timmi Quote mark
“Näemme varauksista, milloin kenttä on käytössä ja saamme tietoa päätöksenteon tueksi. Kun mahdollista energiapulaa mietitään, niin on hyvä, jos pystytään näyttämään, että kenttä on käytössä ja sillä perustelemaan sen kunnossapitoa. Siksi tarvitaan TIMMI Tilavarausohjelmistoa: ihmiset voivat varata liikuntavuoroja ja toisaalta me voimme seurata kenttien käyttöä!”
Antti Nousiainen
Liikuntapaikkakoordinaattori
Sipoon kunta
Timmi Quote mark
Omatoimistimme yhden kuntosalin ja siihen luotiin verkkokauppa ja kulunvalvonta ja koko homma on toiminut täysin kitkattomasti alusta saakka. Sali pyörii ihan omillaan ja välillä pitää käydä katsomassa että onhan se siellä!"
Harri Valtasola
Elämänlaatupalveluiden johtaja
Imatran kaupunki
Case

Lappeenrannan kaupunki

Liikuntavuorot hallintaan

Lappeenrannan kaupungissa TIMMI Smart City on ollut käytössä 2000-luvun alkuvuosista asti.

Vuorovaraukset ja laskutukset tehtiin aiemmin käsipelillä paperikalentereihin ja laskupohjiin, vahtimestarit kulkivat avaamassa ja lukitsemassa ovia. Käyttöpaikkojen maksut perittiin manuaalisilla kassakoneilla. Lisäksi esimerkiksi liikuntavuoroa tiedusteleva asiakas ei nähnyt, mitkä vuorot missäkin tilassa on jo varattu.

Timmin kanssa Lappeenranta siirtyi 2000-luvulla Smart City Tasolle 1, kun palvelutuotannon prosesseja digitalisoitiin TIMMI Ohjelmistoilla. Paperitöihin kulunut resurssi vapautui arvokkaampiin tehtäviin, ja palveluiden taso parani merkittävästi.

Nyt 2020-luvulla Lappeenranta tarjoaa jo Smart City Tason 2 palveluketjuja: kuntalaiset voivat hyödyntää liikuntatoimen tiloja, kuten kuntosaleja, omatoimisesti täysin digitaalisen tilavaraus-, lipunmyynti- ja kulunvalvontakokonaisuuden ansiosta.

Lappeenrannan kaupunki

Tehdään teille sopiva kokonaisuus

Tilavaraus

Tilavarauksella hallinnoidaan tilojen varaustilannetta operatiivisella tasolla, ts. pääkäyttäjät tai muut kunnan työntekijät hallitsevat tilojen varaamisen kokonaan itse. Työaikaa säästyy merkittävästi, koska varausten hallinnointi ja muutoksista tiedottaminen asiakkaille on helppoa. Laskutus sekä tilastointi hoituu digitaalisesti ilman suurta käsityötä.

Henkilövaraus

Henkilövarauksella hallinoidaan henkilöiden kalenteria ja tiloja, jotta työntekijä, tila ja asiakas osuvat oikeaan paikkaan. Työaikaa säästyy merkittävästi, koska varausten hallinnointi ja muutoksista tiedottaminen asiakkaille on helppoa. Laskutus sekä tilastointi hoituu digitaalisesti ilman suurta käsityötä.

Kassa

TIMMI Kassaohjelmisto voi toimia joko itsenäisesti tai integroituna TIMMI kokonaisjärjestelmään. Monipuolisilla tilastoilla ja raporteilla rahavirtoja voidaan seurata tarkemmin kuin erillisillä kassakoneilla tai manuaalisilla järjestelmillä. TIMMI Kassaohjelmistolla hoidetaan joustavasti sekä käteis- että laskutusmyynti. Myös erilaisten (sarja)korttien myynti, valvonta ja käyttö on mahdollista automatisoida.

Laskutusohjelmisto

Laskutusohjelmisto on helppo ja yksinkertainen tapa muuttaa kalenterissa olevat sadat, tuhannet tai jopa kymmenet tuhannet varaukset laskutettavaksi materiaaliksi ilman manuaalista työtä. Yleensä laskutusohjelmisto liitetään ulkoiseen taloushallinnon järjestelmään.

Kurssit

Kurssit-moduulilla voit hallinnoida erilaisia kursseja operatiivisella tasolla. Työaikaa säästyy merkittävästi, koska ilmoittautumisten hallinnointi ja muutoksista tiedottaminen asiakkaille on helppoa. Laskutus hoituu digitaalisesti ilman suurta käsityötä.

Venesatamaohjelmisto

TIMMI Venesatamaohjelmistolla voidaan hoitaa venepaikkojen varaus, venepaikka- tai vaihtojonoon ilmoittautuminen, venepaikkojen laskutus ja tulleiden pankkisuoritusten vastaanotto sekä raportointi. Paikan hakijan (rekisteröitynyt asiakas) tunnistamisessa voidaan hyödyntää Suomi.fi-palvelua. Ohjelmisto on täysin web-pohjainen.

Avustus

Nyt voit hallinnoida avustushakemuksia operatiivisella ohjelmistolla. Työaikaa säästyy merkittävästi, koska avustusbudjetin seuranta sujuu automaattisesti ja päätösten vaikutusten simulointi jaettaviin summiin on helppoa. Tiedottaminen asiakkaille on helppoa ja avustusten maksatus hoituu digitaalisesti ilman suurta käsityötä.

Älykäs Tilavaraus

Kuntalaisille tarjotaan saumaton palveluketju tilojen käyttöön. sis. tilavaraus, maksuliikenne, sähköinen Vahvan tunnistuksen ansiosta rekisteröityneen asiakkaan identiteetti on varmasti oikea ja yksityishenkilön laskutusta ja maksuvalvontaa varten saatavat tiedot ajantasaiset. Sähköisen asioinnin mahdollistama itsepalvelu säästää merkittävästi operatiivisten käyttäjien työaikaa, kun suoravaraukset ja varaushakemukset tulevat järjestelmään sähköisinä.

Verkkomaksaminen vähentää laskutuksen aiheuttamia kustannuksia ja rahan kiertonopeus paranee. Älylukitusintegraatio poistaa kokonaan ovien avaamisen tarvittavan vahtimestari-/vartijapalvelun tarpeen ja materiaalisten avainten hukkumisesta aiheutuvat kustannukset poistuvat.

Älykäs Henkilövaraus

Älykäs henkilövaraus tarjoaa viranomaisille mahdollisuuden saumattomaan palveluketjuun tulkkipalveluitten varaamiseen. Sähköinen asiointi mahdollistaa viranomaiselle tulkkauspyynnön jättämisen sähköisesti, mahdollisuuden seurata missä oma pyyntö etenee ja mahdollisuuden tarkastaa menneet sekä tulevat tulkkaukset. Tulkkauksen tilaaja voi myös peruuttaa tulkkaustilauksen määrätyssä aikaikkunassa ennen tulkkausta. Tulkeilla on mahdollisuus nähdä oma työkalenterinsa kentällä ja kuitata tekemänsä tulkkaukset suoraan sähköisesti järjestelmään.

Itsepalveluautomaatti

Automaatilla voit helposti ja turvallisesti tunnistautua omalle ajanvaraukselle, tai jonottaa palvelupisteelle. Automaateilla voidaan vähentää ruuhkaa ja tarjota palvelua myös kassapisteen aukioloaikojen ulkopuolella.

Ovenpielinäyttö

Ovenpielinäyttö sijaitsee nimensä mukaisesti oven pielessä. Se kertoo kyseisen tilan varaukset.

Infonäyttö

Infonäytöillä voidaan kertoa esim. rakennuksessa tai tilassa tapahtuvista varauksista tai vapaasta ajasta.

Älykäs Avustustenhallinta

Älykäs avustustenhallinta tarjoaa kuntalaisille saumattoman tavan hakea avustuksia. Moduuli sisältää sähköiset palvelut avustusten hakemiseen ja hakemuksen käsittelyn seurantaan sekä avustusten maksatuksen taloushallinnon järjestelmiin lähetettävän maksatusaineiston avulla.

Älykäs Kurssi-ilmoittautuminen

Kurssi-ilmoittautuminen tarjoaa kuntalaisille saumattoman palveluketjun kursseille ilmoittautumiseen. Vahvan tunnistuksen ansiosta rekisteröityneen asiakkaan identiteetti on varmasti oikea ja yksityishenkilön laskutusta ja maksuvalvontaa varten saatavat tiedot ajantasaiset. Sähköisen asioinnin mahdollistama itsepalvelu säästää merkittävästi operatiivisten käyttäjien työaikaa, kun ilmoittautumiset tulevat järjestelmään sähköisinä. Verkkomaksaminen vähentää laskutuksen aiheuttamia kustannuksia ja rahan kiertonopeus paranee.

Rajapinnat

Timmi-järjestelmä voidaan integroida myös muihin ohjelmistoihin ja järjestelmiin. Tällä tavoin saat täyden hyödyn toimintaympäristösi järjestelmistä ja tarvittava tieto liikkuu sujuvasti eri ohjelmistojen välillä.

Mobiili

Mobiili on helppo ja yksinkertainen tapa tarkastaa mitä eri varattavissa tiloissa tapahtuu ja milloin.

Kulunvalvonta

Kulunvalvontaa käytetään esimerkiksi urheiluhalleissa ja kuntosaleilla. Ovikulunvalvontaa voidaan käyttää myös monissa muissa kohteissa, kuten esimerkiksi koulujen liikuntasalien ulko-ovilla.

TIMMI Spacebook

Haluaisitko sinä luoda parempaa yhteisöllisyyttä kuntalaisten kesken? Haluatko tukea mikroyrittäjyyttä tai harrastekerhojen toimintaa? Haluatko saada yhä useamman tilan paremmin kuntalaisten käyttöön ja käyttöasteet ylös?

Mikäli vastasit kyllä, tutustu visioomme, joka mahdollistaa kuntalaisille yksityisten, julkisten tai kaupallisten palveluiden luomisen ja julkaisemisen kunnan tiloissa.

TIMMI IAM

TIMMI IAM mahdollistaa yksityisen ihmisen, laitteen tai järjestelmän identiteetin hallinnan. Sen avulla voidaan todentaa henkilöllisyys ja henkilöön liittyvät resurssit. IAM integroituu täydellisesti kunnan tarjoamaan ekosysteemiin.

TIMMI Smart City

Haluaisitko sinä kunnan työntekijänä olla helpottamassa palvelujen luomista ja saavutettavuutta? Haluaisitko kuntalaisena olla itse muotoilemassa käyttämiäsi palveluja? Haluaisitko tietohallinnon edustajana mahdollistaa parempaa palvelua kaikille?

TIMMI Smart City on älykäs kaupunki, joka palvelee paremmin kaikkia. Perinteisten palvelujen ja palvelukokonaisuuksien sijaan tarjotaan resursseja, mahdollisuuksia ja yhteisöjä.

TIMMI Smart City kokoaa kaikki kunnan hallinnoimat tilat keskitetysti yhteen paikkaan. Tilojen hallintaan käytetyt työkalut tuottavat dataa päätöksenteon tueksi. Kaikki järkevästi automatisoitava työ on automatisoitu.

Onnistuit avaamaan portaalin toiseen ulottuvuuteen. Sinuna juoksisin ja kovaa!

Onnistuit avaamaan portaalin toiseen ulottuvuuteen. Sinuna juoksisin ja kovaa!

Onnistuit avaamaan portaalin toiseen ulottuvuuteen. Sinuna juoksisin ja kovaa!

Onnistuit avaamaan portaalin toiseen ulottuvuuteen. Sinuna juoksisin ja kovaa!

Onnistuit avaamaan portaalin toiseen ulottuvuuteen. Sinuna juoksisin ja kovaa!

Yli 150 toteutettua integraatiota

ADFS logo
Aurora kirjasto integraatio
visma logo
suomi logo
Iloq integraatio
MS Exchange logo
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
ADFS
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Abloy
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Acute
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Aurora
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
C2
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
CPU-verkkomaksuliittymä
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Eepos
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
FirstView
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Hellewi
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
IDControl
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
ITTE-kioski
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Info-TV
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Kurre
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
LDAP
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Labyrintti
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Lifecare
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
MSExchange
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
MSExchange
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Mediatri
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
NeaRis
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Pegasos
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Praecom
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Praecom
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
REST
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Rollock
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
SMS-keskus
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Sierra
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
SportVenue
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
SportVenue
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Suomi.fi (tunnistautuminen ja maksaminen)
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Taso (palloliitto)
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Turku Platform
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Vanderbilt
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Visma-Pay
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
iDiD
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
iLOQ
Vakaa ja valmis
Testuksessa
Kehityksessä
Toivelistalla
Mitään ei löytynyt tähän hätään.

Usein kysyttyä

Ota rohkeasti yhteyttä!

Jani Asikainen
jani.asikainen@timmi.fi
+358 50 434 2803

Pistä rohkeasti viestiä tulemaan. Emme tykitä sinulle myyntipaasausta. Olemme korkeintaan innokkaita insinöörejä. Tämän kaavakkeen viesteihin vastaa myyntipäällikkömme Jani.

Mahtavaa! Viestisi lähti matkaan mallikkaasti.
Jokin meni pieleen. Viitsisitkö vielä tarkistaa kentät.
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies