TIMMI Smart City

Älykäs Avustusten­hallinta

Älykäs avustustenhallinta tarjoaa kuntalaisille saumattoman tavan hakea avustuksia. Moduuli sisältää avustusten luonnin, avustusten maksatusaineiston lähettäminen taloushallintoon, sähköinen asiointi, suomi.fi-tunnistautuminen ja maksaminen.

Vaivatonta avustusten hakemista, hallinnointia ja seurantaa

City - Älykäs Avustustenhallinta

Älykäs avustustenhallinta tarjoaa kuntalaisille saumattoman tavan hakea avustuksia. Moduuli sisältää avustusten luonnin, avustusten maksatusaineiston lähettäminen taloushallintoon, sähköinen asiointi, suomi.fi-tunnistautuminen ja maksaminen.

Olemme kehittäneet TIMMI Avustusohjelmiston keventääksemme työtaakkaasi paperisten avustushakemusten kanssa. Avustusohjelmistomme ansiosta saat hakemukset jatkossa sähköisenä, jolloin niiden hallinta ja käsittely on huomattavasti jouhevampaa.

Avustuksen hakija voi rekisteröityä ohjelmistoon milloin tahansa. Asiointi sujuu vaivattomasti, sillä annetut tiedot tallentuvat käytettäväksi jatkossa myös muissa hakemuksissa.

Hakija voi koska tahansa hallinnoida ja muuttaa omia tietojaan. Hakija voi jättää hakemuksen milloin ja mistä vain. Hän voi tarvittaessa tallentaa hakemuksensa luonnoksena, ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin.

Avustusohjelmistollamme

 • Voit lähettää viestejä hakijoille ja avustusta myöntäville virkailijoille. 
 • Voit muokata ja jättää avustushakemuksia sähköisesti ajasta tai paikasta riippumatta.
 • Saat raportin juuri sellaisessa muodossa kuin haluat.
 • Pystyt seuraamaan jäljellä olevaa budjettia reaaliajassa.
 • Voit tarkastella, täydentää ja palauttaa hakemuksia.
 • Voit kirjata päätöksen ja valmistella maksuerät.

Ominaisuudet

Asiakkaan sähköinen asiointi 

 • Rekisteröityminen ja omien tietojen hallinnointi
 • Avustushakemuksen täyttäminen ja päivittäminen
 • Tarvittavien liitteiden lisääminen

Pääkäyttäjän toiminnallisuudet

 • Käyttäjäroolien määrittäminen
 • Avustushakemuksen haku eri kriteerein
 • Avustushakemusten täydentäminen ja päivittäminen
 • Avustushakemusraporttien tulostus ja viestintä
 • Hakijoiden hakemushistorian ja avustushakemusten selailu
 • Liitteiden lisääminen ja tallennus
 • Automaattiset muistutusviestit avoimista hakemuksista toiminta-alueittain
 • Toiminta-alueiden ja vuosibudjettien hallinnointi
 • Avustushakemusten maksatus

City - Älykäs Avustustenhallinta

Timmi Quote mark
Omatoimistimme yhden kuntosalin ja siihen luotiin verkkokauppa ja kulunvalvonta ja koko homma on toiminut täysin kitkattomasti alusta saakka. Sali pyörii ihan omillaan ja välillä pitää käydä katsomassa että onhan se siellä!"
Harri Valtasola
Elämänlaatupalveluiden johtaja
Imatran kaupunki
Timmi Quote mark
Meillä seurataan reaaliajassa onko toimenpiteillä vaikutta­vuutta, vai ei. Hyödyntämällä tiedolla johtamista saimme 100 000 lisäkäyntiä halli­paikkoihin 2016 - 2017, mikä on 20% lisäys."
Saku Kekäläinen
Palvelupäällikkö
Kuopion kaupunki
Timmi Quote mark
Asiakkailta on saatu lähes yksinomaan positiivista palautetta.
Petri Ruotsalainen
Liikuntasihteeri
Lappeenrannan kaupunki

Tehdään teille sopiva kokonaisuus

Tilavaraus

Tilavarauksella hallinnoidaan tilojen varaustilannetta operatiivisella tasolla, ts. pääkäyttäjät tai muut kunnan työntekijät hallitsee tilojen varaamisen kokonaan itse. Työaikaa säästyy merkittävästi, koska varausten hallinnointi ja muutoksista tiedottaminen asiakkaille on helppoa. Laskutus sekä tilastointi hoituu digitaalisesti ilman suurta käsityötä.

Henkilövaraus

Henkilövarauksella hallinoidaan henkilöiden kalenteria ja tiloja, jotta työntekijä, tila ja asiakas osuvat oikeaan paikkaan. Työaikaa säästyy merkittävästi, koska varausten hallinnointi ja muutoksista tiedottaminen asiakkaille on helppoa. Laskutus sekä tilastointi hoituu digitaalisesti ilman suurta käsityötä.

Kassa

TIMMI Kassaohjelmisto voi toimia joko itsenäisesti tai integroituna TIMMI kokonaisjärjestelmään. Monipuolisilla tilastoilla ja raporteilla rahavirtoja voidaan seurata tarkemmin kuin erillisillä kassakoneilla tai manuaalisilla järjestelmillä. TIMMI Kassaohjelmistolla hoidetaan joustavasti sekä käteis- että laskutusmyynti. Myös erilaisten (sarja)korttien myynti, valvonta ja käyttö on mahdollista automatisoida.

Laskutusohjelmisto

Laskutusohjelmisto on helppo ja yksinkertainen tapa muuttaa kalenterissa olevat sadat, tuhannet tai jopa kymmenet tuhannet varaukset laskutettavaksi materiaaliksi ilman manuaalista työtä. Yleensä liitos tehdään taloushallinnon järjestelmään.

Kurssit

Kurssit-moduulilla voit hallinnoida erilaisia kursserja operatiivisella tasolla. Työaikaa säästyy merkittävästi, koska ilmoittautumisten hallinnointi ja muutoksista tiedottaminen asiakkaille on helppoa. Laskutus sekä tilastointi hoituu digitaalisesti ilman suurta käsityötä.

Venesatamaohjelmisto

TIMMI Venesatamaohjelmistolla voidaan hoitaa venepaikkojen varaus, venepaikka- tai vaihtojonoon ilmoittautuminen, venepaikkojen laskutus ja tulleiden pankkisuoritusten vastaanotto sekä raportointi. Paikan hakijan (rekisteröitynyt asiakas) tunnistamisessa voidaan käyttää erilaisia portaaliliittymiä tai Suomi.fi-palvelua. Maksamisessa voidaan käyttää CPU- tai Suomi.fi-verkkomaksupalveluja. Ohjelmisto on täysin web-pohjainen.

Avustus

Nyt voit hallinnoida avustushakemuksia operatiivisella ohjelmistolla. Työaikaa säästyy merkittävästi, koska avustusbudjetin seuranta sujuu automaattisesti ja päätösten vaikutusten simulointi jaettaviin summiin on helppoa. Tiedottaminen asiakkaille on helppoa ja avustusten maksatus hoituu digitaalisesti ilman suurta käsityötä.

Älykäs Tilavaraus

Kuntalaisille tarjotaan saumaton palveluketju tilojen käyttöön. sis. tilavaraus, maksuliikenne, sähköinen Vahvan tunnistuksen ansiosta rekisteröityneen asiakkaan identiteetti on varmasti oikea ja yksityishenkilön laskutusta ja maksuvalvontaa varten saatavat tiedot ajantasaiset. Sähköisen asioinnin mahdollistama itsepalvelu säästää merkittävästi operatiivisten käyttäjien työaikaa, kun suoravaraukset ja varaushakemukset tulevat järjestelmään sähköisinä.

Verkkomaksaminen vähentää laskutuksen aiheuttamia kustannuksia ja rahan kiertonopeus paranee. Älylukitusintegraatio poistaa kokonaan ovien avaamisen tarvittavan vahtimestari-/vartijapalvelun tarpeen ja materiaalisten avainten hukkumisesta aiheutuvat kustannukset poistuvat.

Älykäs Henkilövaraus

Älykäs henkilövaraus tarjoaa viranomaisille mahdollisuuden saumattomaan palveluketjuun tulkkipalveluitten varaamiseen. Sähköinen asiointi mahdollistaen tulkkauspyynnön jättäminen sähköisesti, mahdollisuus nähdä missä oma pyyntö etenee ja mahdollisuus tarkastaa menneet ja tulevat tulkkaukset. Mahdollisuus peruuttaa X h ennen tulkkausta varatut tulkkaukset. Tulkkien mahdollisuus nähdä oma työkalenteri kentällä ja kuitata tekemänsä tulkkaukset suoraan sähköisesti.

Itsepalveluautomaatti

Automaatilla voit helposti ja turvallisesti tunnistautua omalle ajanvaraukselle, tai jonottaa palvelupisteelle. Automaateilla voidaan vähentää ruuhkaa ja tarjota palvelua myös kassapisteen aukioloaikojen ulkopuolella.

Ovenpielinäyttö

Ovenpielinäyttö sijaitsee nimensä mukaisesti oven pielessä. Se kertoo kyseisen tilan varaukset.

Infonäyttö

Infonäytöillä voidaan kertoa esim. rakennuksessa tai tilassa tapahtuvista varauksista tai vapaasta ajasta.

Älykäs Avustustenhallinta

Älykäs avustustenhallinta tarjoaa kuntalaisille saumattoman tavan hakea avustusksia. Moduuli sisisältää avustusten luonnin, avustusten maksatusaineiston lähettäminen taloushallintoon, sähköinen asiointi, suomi.fi-tunnistautuminen ja maksaminen.

Älykäs Kurssi-ilmoittautuminen

Kurssi-ilmoittautuminen tarjoaa kuntalaisille saumattoman palveluketjun kursseille ilmoittautumiseen. Vahvan tunnistuksen ansiosta rekisteröityneen asiakkaan identiteetti on varmasti oikea ja yksityishenkilön laskutusta ja maksuvalvontaa varten saatavat tiedot ajantasaiset. Sähköisen asioinnin mahdollistama itsepalvelu säästää merkittävästi operatiivisten käyttäjien työaikaa, kun ilmoittautumiset tulevat järjestelmään sähköisinä. Verkkomaksaminen vähentää laskutuksen aiheuttamia kustannuksia ja rahan kiertonopeus paranee. Älylukitusintegraatio poistaa kokonaan ovien avaamisen tarvittavan vahtimestari-/vartijapalvelun tarpeen ja materiaalisten avainten hukkumisesta aiheutuvat kustannukset poistuvat.

Rajapinnat

Timmin järjestelmät voidaan yhdistää jo olemassa oleviin ohjelmiin. Näin tieto liikkuu sujuvasti järjestelmien välillä, eikä tiedon siirtoon kulu aikaa.

Mobiili

Mobiili on helppo ja yksinkertainen tapa tarkastaa mitä eri varattavissa tiloissa tapahtuu ja milloin.

Kulunvalvonta

Kulunvalvontaa käytetään esimerkiksi urheiluhalleissa ja kuntosaleilla. Ovikulunvalvontaa voidaan käyttää myös monissa muissa kohteissa, kuten esimerkiksi koulujen liikuntasalien ulko-ovilla. Tällöin kulunvalvonnan laitteisto koostuu oviohjaimesta sekä oven vieressä tai ovessa olevasta ovilukijasta, joka sisältää pin-näppäimistön ja älykortinlukijan. Lukijasta lähtee avaamissignaali oven lukitukseen (ns. solenoidilukko tai sähkölukko).

TIMMI Spacebook

Haluaisitko sinä luoda parempaa yhteisöllisyyttä kuntalaisten kesken? Haluatko tukea mikroyrittäjyyttä tai harrastekerhojen toimintaa? Haluatko saada yhä useamman tilan paremmin kuntalaisten käyttöön ja käyttöasteet ylös?

Mikäli vastasit kyllä, tutustu visioomme mobiilikäyttöliittymästä, joka mahdollistaa kuntalaisille yksityisten, julkisten tai kaupallisten palveluiden luomisen ja julkaisemisen kunnan tiloissa.

TIMMI IAM

TIMMI IAM mahdollistaa yksityisen ihmisen, laitteen tai järjestelmän identiteetin hallinta. Sen avulla voidaan todentaa hekilöllisyys ja henkilöön liittyvät resurssit. IAM integroituu täydellisesti kunnan tarjoamaan ekosysteemiin.

TIMMI Smart City

Haluaisitko sinä kunnan työntekijänä olla helpottamassa palvelujen luomista ja saavutettavuutta? Haluaisitko kuntalaisena olla itse muotoilemassa käyttämiäsi palveluja? Haluaisitko tietohallinnon edustajana mahdollistaa parempaa palvelua kaikille?

TIMMI Smart City on älykäs kaupunki, joka palvelee paremmin kaikkia. Perinteisten palvelujen ja palvelukokonaisuuksien sijaan tarjotaan resursseja, mahdollisuuksia ja yhteisöjä.

TIMMI Smart City kokoaa kaikki kunnan hallinnoimat tilat keskitetysti yhteen paikkaan. Tilojenhallintaan käytetyt työkalut tuottavat dataa päätöksenteon tueksi. Kaikki järkevästi automatisoitava työ on automatisoitu.

Onnistuit avaamaan portaalin toiseen ulottuvuuteen. Sinuna juoksisin ja kovaa!

Onnistuit avaamaan portaalin toiseen ulottuvuuteen. Sinuna juoksisin ja kovaa!

Onnistuit avaamaan portaalin toiseen ulottuvuuteen. Sinuna juoksisin ja kovaa!

Onnistuit avaamaan portaalin toiseen ulottuvuuteen. Sinuna juoksisin ja kovaa!

Onnistuit avaamaan portaalin toiseen ulottuvuuteen. Sinuna juoksisin ja kovaa!

Ota rohkeasti yhteyttä!

Jani Asikainen
jani.asikainen@timmi.fi
+358 50 434 2803

Pistä rohkeasti viestiä tulemaan. Emme tykitä sinulle myyntipaasausta. Olemme korkeintaan innokkaita insinöörejä. Tämän kaavakkeen viesteihin vastaa toimarimme Jukka.

Mahtavaa! Viestisi lähti matkaan mallikkaasti.
Jokin meni pieleen. Viitsisitkö vielä tarkistaa kentät.
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies